slovensky | english

Služby

Pretože pri pobyte v horách pôsobí na ľudí, ktorí sa v nich pohybujú veľa faktorov ohrozujúcich zdravie a život, získava vzťah medzi hoským vodcom a klientom nielen rozmer obchodný, ale aj rozmer ľudský. Horský vodca preberá za klienta zodpovednosť a zabezpečí mu tento servis:

  • príprava časového plánu túry
  • naplánovanie túry vzhľadom na terén
  • zhodnotenie podmienok v danej oblasti v závislosti od lavínovej situácie, ročného obdobia a počasia
  • zabezpečenie záchrany a prvej pomoci v prípade nehody
  • orientáciu v priebehu túry
  • poučenie o technických znalostiach nutných k bezpečnému priebehu túry
  • odborný výklad k priebehu túry z rôznych oblastí (príroda, topografia, meteorológia ...)
  • nutný spôsob istenia lanom a horolezeckým materiálom v rozsahu, ktorý si daná situácia vyžaduje

Požičiavanie výstroje

Pohyb a aktivity v horách vytvárajú extrémne nároky na organizmus človeka. Pre zabezpečenie bezpečnosti, zdravia a komfortu je nutné použiť špeciálnu výstroj, ktorá to umožňuje. V prípade chýbajúcej časti výstroje je možné si ju zapožičiať po dohode s horským vodcom.

Materiál je zapožičiavaný len na túry s horským vodcom!

Ubytovanie

stolanka.horskyvodca.com